Barion Pixel
A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Dr. Gáspár Ferencz - Vitorlával Ázsia körül

13.000 Ft
Menny.:db
Elérhetőség: Raktáron

Mintegy tizenöt esztendő telt el azóta, hogy ennek a kötetnek az első kiadása megjelent. Az ezen idő alatt történt változásokat Ázsia partjain, főképen a „Szélső-Keleten", chronologikusan felsorolni vagy a változások folyamán létrejött mai viszonyokat terjedelmesen ismertetni, messze túlterjedt volna ezen kötet határain s annak tulajdonképeni czélján. És mert később - az V. kötetben - bőségesen lesz alkalmunk a ma fennálló viszonyokkal foglalkozni, azaz a „modern Khinát és Japánt" ismertetni, ezen okból jelenleg csak arra szorítkoztunk ezen kötet teljes és gyökeres átdolgozásában, hogy mellőztük azokat a részleteket, a melyek helyükön voltak annak idejében, de ma, mint teljesen elévültek és helyenkint a viszonyokat nem hűséges igazsággal visszatükrözők, meg nem állhatnak. A leggyökeresebb átdolgozásra ugyanis a khinaiakról szóló czikkekben volt szükség. A régibb kiadásokban a khinai társadalomról és a khinaiakról adott ismertetések helyenkint nagy mértékben magukon viselték a pillanatnyi benyomás alatt létrejött „színezéseket", amelyek, ha higgadtabb megfigyelés, tárgyilagosabb tanulmányozás után s az írójuknak valamivel - érettebb korában íródtak volna, aligha lettek volna olyan élénkek és túlszínesek.
Ma, tizenöt évvel későbben, a midőn időközben újból alkalmam nyílott megismerkedni a khinaiakkal, tehát „higgadtabb megfigyelés s tárgyilagosabb tanulmányozás után", de főképen - és sajnos - jelentékenyen „érettebb korban" bocsátom nyilvánosságra a khinaiakról szóló ismereteimet, teljes tudatában vagyok annak, hogy a személyes bátorságnak egyik árnyalata szükséges ahoz, hogy valaki ilyen őszinte vallomást téve, könyvének hibáját önmaga beismerje. Úgy hiszem, hogy behatóbb tanulmányozás és közvetlenebb érintkezés következtében ezúttal sikerült közelebb jutnom a nekünk még most igen sok tekintetben exotikus néphez s ennek folytán a róla adott ismertetés sokkal közelebb áll az igazsághoz, mint állott a tizenöt évvel ezelőtt adott ismertetés.
Már a mennyire valamely nép vagy nemzet leírásában az igazsághoz meg a valósághoz közel lehet jutni. Hiszen már a tulajdon népének vagy nemzetének a megismerése egyike az ember legnehezebb feladatának! Budapesten, 1907. február hóban. 
Nem értékelt
Szállítási díj: 1.236 Ft

Leírás és Paraméterek

TARTALOM

Vitorlával Ázsia körül - 176 képpel, 30 melléklettel, 1 térképpel  
Előszó helyett a szerzőhöz 5
A szerző előszava 8
Hadihajók vitorla-manőverei 11
Szélcsend 25
A mi pánczélos hajóink 42
Tengeri ütközet 54
A torpedó 67
Czéllövés a nyílt tengeren 86
Mentés a tengeren 92
A mélységes tenger 111
A fenséges tenger 122
Előkészületek és indulás 135
Előkészületek és indulás 135
Portsaid 157
A suezi csatornában és a Veres-tengeren 169
Dzsiddah 187
Az indiai Gaibraltar 211
Colombo 224
Pulo-Penang 261
Singapore 275
Hongkong 296
Sang-haiban 314
Nan-kingban 372
Port Arthurban 396
Az opiumházban 410
Az elzárt ország 421
IV. kötet - Képek jegyzéke  
Vitorlás iskolahajó 12
"Tiszt jön a hajóra!" 14
Legénység az "árboczkosár"-ban és a vitorlarudakon 15
Vitorlák felgöngyölése 17
Töltik az ágyúkat 19
Csónkavitorlák készítése 26
Vontató-csiga felszerelése 27
Nehéz vitorlarúd felhúzatása 28
Mossák a fedélzetet 29
Kötél-munkák 30
Ágyú-exercírozás 31
Egy kis pihenés 33
Gyakorlatok a kézi puskával 34
Iskolai előadás 36
A lövedéket kihúzzák az ágyúcsőből 40
Csatahajók nehéz ágyúi 43
Nehéz ágyúk a csatahajó hátsó fedélzetén 44
Theoretikus előadás 45
Az arzenális hajó műhelyében 49
Távcsövön olvassák a jelzéseket 51
"Előkészületek" a szárazföldi támadáshoz 52
Várják a parancsot az ágyúk megtöltésére 56
Csatasorban 59
"A hajók kivonulnak a kikötő bejárata elé" 61
Villamos projector 63
Nyilt-tengeri torpedónaszád 70
Torpedó-naszád fedélzete 72
Czéllövési gyakorlatok a torpedóval 73
Lövedék a kitolócsőben 76
Torpedó a kilövés pillanatában 78
A kilőtt torpedót kihalászszák és a hajóra emelik 79
Torpedó-naszádok ellen alkalmazott gyorstüzelő-ágyú 80
Hajó a dokkban (A hajó előrésze) 114
Hajó a dokkban (A hajó tatja) 115
Gyorsjáratú gőzös séta-fedélzete 117
Fényképezés a tenger fenekén 119
Raguza és Lacroma sziget 137
Gravosa 138
Castelnuovo 139
"Magas állásban" foglalkozó matrózok 143
Modern hadihajó tisztikarának étkező terme 146
"Szemét" gyűjtés a fedélzeten 150
Cairo látképe 153
Mohammed Ali mecsetje Cairoban 154
Portsaid kikötője 156
A péknél 159
Arab vízhordók Portsaidban 161
Cairoi fellah nő szamárháton 163
A menyasszonyt a vőlegény házába viszik 194
Arab negyed Portsaidban 165
Fellah asszonyok 166
Felhúzzák a csónakokat 167
A suezi csatornában 170
"Oázis" a csatorna mentén 171
Karaván Portsaid közelében 172
A lybiai sivatag kezdete a piramisokkal 173
A Piramis megmászása 175
A Niluson 177
A "P. and O." hajója útközben Khína felé 179
A suezi csatornán 181
Fiatal arab nő 192
Néger asszony Dzsiddahban (Nem fiatal) 193
A "drága" ital 194
Fiatal arab leány az alkorozzával 195
Szőnyegbazár 196
Szőnyegszövés 197
A "kundsaft" 199
"Vegyeskereskedés" 200
Arab menyecskék 203
Baksics 205
Indulás Mekkába 207
A megáldott szent szőnyeget hazaviszik Mekkából 208
Az adeni ciszternák 221
Imádkozó arabok 224
Szingaléz kanuk 230
Utcza a bennszülöttek negyedében 231
Tamil munkás 236
Szingalézek 237
Vedda Ceylon belsejében 238
Utcza Colombo egyik külvárosában 241
Tamil ayader a bándzsóval 243
Szingaléz "Juliska" 244
Szingaléz asszonyok 245
Szhingaléz kunyhók 247
Szingaléz "ördögtánczosok" vallásos szertartás alkalmával 249
Előkelő hindu leányok 250
Hindu főnök díszruházatban 254
Elefántok fürdője 256
Vallásos szertartásnál használt elefánt 257
Óriás bambusz a peradeniai botanikus kertben 259
Tropikus n9övényzet 262
Jeypore-i hindu templom 267
Régi brahman templom (Gvaliorban) 269
Pagoda belseje 270
Birmán tánczosnők 272
Siami tánczosnők 273
Részlet a botanikus kertben 276
Kókuszpálma-ültetvény Singaporeban 278
Hindu bűvész 286
Színházban 288
Hongkong kikötője 297
Queens-Road Hongkongban 299
Villák és laktanyák a Victoria-Peaken Hongkongban 301
A fűszeresnél 304
A Ganton-folyó Hongkong közelében 309
Pagoda és kőfal Kaulunk közelében 316
A rendőrkapitány előtt 319
Személy- és teherszállítás 320
Teherszállítás vitorlás targonczán 321
Rész let Sang-hai kikötőjéből 323
Utcza az amerikai Settlementben 324
Sang-hai-i európai "önkéntesek" a Nanking-utczában 325
Khinai hordszék (palankin) 327
Jan-kuo-cze 329
Áldozathozatal a "házi oltár" előtt 330
A khinai császár aláírása 331
Li-Hung-Csáng aláírása 331
Előkelő hivatalnok 332
Mandarin-gomb a süvegen 336
Az ökölbe szorított kezek üdvözlés alkalmával 337
Énekesnő 342
Fiatal khinai nő 351
Munkásnő 353
Énekesnő 354
Lakodalmas menet 355
Anya és leánya (Mandzsu nők) 356
A zi-ka-vej-i lelenczház 357
Apáczák és khinai lelenczek 358
Leány-iskola 359
Khinai kollega 360
Pagoda Csion-Kiangban, a Jang-czekiang partján 361
Gyászmenet 365
Halottas kocsi 366
Khinai fagallér 367
A pletykaság következménye 368
Híd a csatornán 369
Vár ostromlása 371
A taotáj kiséretéből 373
Részlet a Jang-cze-kiang partvidékéből (alacsony vízállás alkalmával) 375
Tea-földek (Szüretelés) 376
Részlet a kiáradt jang-cze-kiangból 377
Parti részlet Kiu-kiangban 378
Lakodalmasok felvonulása 379
Pogácsa-kereskedő 380
Az idegenek ellen bújtogató proglamáczió előtt 381
Falusi utcza Nan-king közelében 383
Khinai császárok emlékszobrai a császári sírboltoknál 384
Teknősbéka a "szellemek útján" Nankingban 385
Lovak a "szellemek útján" 386
Tevék a "szellemek útján" 387
Emlékkapu 389
Előkelő Mandarin háztája 391
Részlet Csi-fuból ("A Bluff") 397
Az északi hadsereg katonái 404
Khinai közkatona 405
Gyalogosok az északi hadseregben 407
"Úri szoba" az opiumházban 414
Zenészek az opiumházban 415
Híd a Yalun (Az orosz-japáni háború alatt épült) 425
A koreai király sétálni megy 429
Vándor énekesnő (hátán a kalappal) 431
Korea jelenlegi királya (alatta az aláírása) 435
"Igazságszolgáltatás" 437
Tíz magyar korona koreai rézpénzben 438
A "Bimbó" meg a "bogár" 439
Az ősök tiszteletére emelt emlékművek 440
Téli tájkép a főváros környékén 446
Szöul nyugoti kapuja 447
Csemulpo vidéke 448
Csemulpo első kikötője 449
Szöul főútja (az orosz-japán háború után) 450
A koreai negyed Csemulpoban 451
Csemulpo koreai negyedének főutczája 451
Koreai nő az utczán 455
Koreai nők nemzeti viselete 456
A ki mindenütt bájos 457
IV. kötet - Mellékletek jegyzéke  
A tenger pihenése  
Szélcsend 25
Cattaro 33
Hazatérő bárkák 48
Torpedó-naszád teljes száguldásban 67
Harcz pánczélhajók és torpedó-naszádok között 73
Modern csatahajók 89
Sülyed a hajó! Meneküljünk! 97
Menekülés a sülyedő hajóról 105
Sirályok a vihar alatt 113
A Nílus partján Cairo alatt 169
Pyramis és Sphynx Gizueh mellett 177
Zátonyon tönkrement hajó roncsa 185
Aden látképe. Kain sírja 207
Steamer Point 217
Útközben Aden felé 225
Külvárosi utcza Colomboban 233
Ceylon. Zebuökör-fogat 249
Elefánt hátán (Két magyar úrnő) 257
A penangi vízesés 273
Siami színésznő 281
Singapore. Commercial Square 289
Hongkong a Victoria Peak-kel 297
Hongkong. Kiszállóhíd 305
Ötárboczos vitorláshajó 313
Kínai névjegy 332
A bíró előtt 352
Öt halálra ítélt kivégzése 400
A Yalu folyó 424
A Yalu folyo torkolati vidéke 424
Vasalás 432
Áldozati bárányok 452
Teaföldek Han-Kou közelében 472
Térkép a kötet végén
Szerző Dr. Gáspár Ferencz
Fordította
Kiadó Singer és Wolfner Kiadása
Kiadás Éve 1907
ISBN
Kötés Típusa kemény
Állapot rossz

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.

Hasonló termékek

Kádár Ferenc - Hajósmesterség


A hajózás dolgozóinak régi kívánsága a belvízi és tengeri hajózás alapvető ismereteit részletesen tárgyaló szakkönyv, amely mind oktatási célokra, mind szakmai továbbképzésre megfelel. E kívánalmak megvalósulását jelenti Kádár Ferenc hajós- és tengerészkapitány e könyvének megjelenése. Ez a könyv a folyami hajós és a tengerész számára szükséges ismeretanyagon túlmenően az általános használatba még nem került korszerű megoldásokat, gépeket, szerkezeteket, műszereket is tárgyalja s így sokoldalú szakmai ismeretek megszerzésére nyűjt m ódot.
Hazánk szocialista újjáépítésével kapcsolatban, nagymúltú folyami hajózásunkra éppúgy mint egyre fejlődő Duna-tengeri hajózásunkra nagy feladatok várnak, ami szükségessé teszi, hogy hajósaink, tengerészeink szakmai tudásuk gyarapításával segítsék ezt a munkát. Jelentős lépés ezen a téren e könyv; általa a szerző több évtizedes hajózási gyakorlata, tapasztalata válik közkinccsé. E könyvből a ahjózás dolgozói úgyszólván minden helyzetben segítséget kapnak munkájuk elvégzéséhez - akár navigálásról, rakodásról, karbantartásról, vagy bármely más, a hajósmesterséghez tartozó kérdésről legyen szó. 
12.000 Ft

Georg von Rauch, Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera - A Balti államok története

A balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia) 20. századi történetének ez a két egybeszerkesztett kötete eredetileg külön jelent meg.
Az első kötet az ismert német történész, Georg von Rauch tollából Geschichte der baltischen Staaten címen 1970-ben, mg a második, amit két amerikai szerző, a litván származású Romuald J. Misiunas és az észt származású Rein Taagepera írt, The Baltic States címen 1983-ban.
A két könyv együttes kiadása nem önkényes. G. Rauch munkája az 1974-es angol kiadásban azt az alcímet kapta, hogy The years of independence 1917–1940 (A függetlenség évei), s a litván-észt páros tudatosan ennek folytatását rta meg, amint ezt az alcímmel is jelzik: Years of dependence 1940–1980 (A függőség évei). Könyvüket azután egy folyóiratban megjelent hosszú tanulmánnyal egészen 1986-ig hosszabbították meg, s R. J. Misiunas mindezt megtoldotta egy, a Kalinyingrádi területről szóló fejezettel.
12.000 Ft

Bächer Iván - Teknős Miklós - Megyek Budára (Dedikált példány)

Mindent a végtelenségig lehet írni, minden kimeríthetetlen: egy csokor virág és egy hatalmas ország, egy szál ember és egy metropolis; mindről egyként lehet írni három kötetes trilógiát és egy flekkes szösszenést.
Újlipótváros jelene és históriája is csak - bocsánat a lopott hasonlatért - egy ilyen feneketlen kút, amelyből az idők végeztéig lehet meregetni a történeteket. Harmincezernyi ember, több ezer ház, üzlet, intézmény, neves és névtelen hely, látható és láthatatlan nevezetesség. Egy-egy nagyobb házmonstrumában nagyközségnyi ember él, akiknek mind-mind egyenkénti élete is kész regény.
Bolond, aki teljességre tör, és én nem vagyok bolond, vagy ha mégis, hát másként. Dehogyis lehet itt mindent megírni, meg se próbálom; szemezgetek csupán, csak arról referálok, ami elém bukkan, amibe belebotlok, vagy amit az orrom alá dugnak barátaim, akikből - hál istennek - bőségesen el vagyok látva itt.
Felírom az elém kerülő dolgokat csak, mint felírónő ősöm, nagyanyám testvére, Lonci néni, a Britannia söntésének koronázatlan királynője, felírom mindazt, ami elém kerül. Ami ma nem jött elő, benn maradt a hűtőben, konyhában, azt ma nem regisztrálom. Majd legközelebb.
(Bächer Iván)
15.000 Ft