Barion Pixel
A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Dr. Nyilas József - Korunk világgazdasága I. (A világgazdaság fejlődésének általános kérdései)

1.500 Ft
Menny.:db
Elérhetőség: Raktáron
Nem értékelt
Szállítási díj: 1.490 Ft

Leírás és Paraméterek

TARTALOM

Előszó a második kiadáshoz 11
A világgazdaság és legfontosabb tényezői  
A világgazdaság fogalma és a világgazdaságtan tárgya 15
A világgazdaság fogalma 16
A világgazdaságtan tárgya 19
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok 27
A világgazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai 27
A világgazdasági kapcsolatok sajátosságai és szerepük a gazdasági fejlődésben 29
A nemzetközi munkamegosztás meghatározó tényezői 33
A világgazdaság termelési viszonyai és főbb törvényszerűségei 43
A nemzetközi termelési viszonyok általános vonásai 43
A nemzetközi termelési viszonyok típusai 45
Alaptípusok 46
Átmeneti konglomerátumok 47
A világgazdaság főbb törvényszerűségei 49
A világgazdaságtan és a gazdasági gyakorlat 55
A világgazdasági kutatások szélesedésének okai a szocialista országokban 55
A világgazdasági kutatások hasznosításának főbb területei 57
A termelőerők fejlődésének főbb kérdései a világgazdaságban  
Bevezetés 65
A tudomány és a technika szerepe a társadalmi fejlődésben 66
A technikai haladás fogalma 69
A technikai haladás néhány időszerű általános problémája 70
A technikai haladás és korunk alapvető gazdasági-társadalmi folyamatai 71
A technikai haladás és a bőség lehetősége 73
A technikai haladás és az ideológiai harc 74
A termelőerők fejlődésének főbb történelmi tendenciái és szakaszai 77
A munkaerő mennyiségi és minőségi változásainak tendenciái 77
A munkaeszközök és az energiaforrások fejlődésének főbb szakaszai 83
A technikai haladás gyorsuló tendenciája 89
A jelenlegi tudományos-technikai forradalom sajátosságai és fontosabb tényezői 95
A tudományos-technikai forradalom sajátosságai 95
A tudományok fejlődésének új vonásai 104
A természettudományok fejlődésének fő szakaszai 1047
A tudomány közvetlen termelőerővé válásának egyes időszerű problémái 115
A technikai haladás új vívmányai és az azokban rejlő gazdasági lehetőségek 126
Az űrkutatás jelentősége 126
Az automatizálás és fontosabb gazdasági következményei 128
Az atomenergia jelentősége 143
A kemizálással létrejött gazdasági lehetőségek 148
Az új tudományos-technikai vívmányok hasznosításnak legfontosabb feltételei 153
A tudományos-technikai forradalom történelmi helye és szereep 163
A tudományos-technikai forradalom fontosabb következményei a világgazdaságban 170
A technikai haladás fő mozgatóerőinek a változásai a második világháború után 170
A tudományos-technikai forradalom követelményeihez való alkalmazkodás fontosabb tényezői és problémái 175
A fejlett tőkésországokban 175
A fejlődő országokban 190
A szocialista országokban 194
Strukturális változások a világgazdaságban  
Szerkezeti változások a világtermelésben 203
A struktúraváltozások tényezői, irányai és intenzitása 203
A "struktúrapolitika" főbb problémái a fejlett tőkésországokban 208
Gazdaságszerkezet és gazdaságpolitika a szocialista országokban 224
A gazdasági szerkezet átalakításának gazdaságpolitikai összefüggései a fejlődő országokban 234
A szerkezeti változások méretei és fő irányai a világtermelésben 238
Az ipar és a mezőgazdaság arányai a világtermelésben 240
A világ mezőgazdasága az átalakulás útján 244
A mezőgazdaság világgazdasági jelentősége és termelésének növekedése 244
Változások a mezőgazdasági termelés szerkezetében és szervezetében 256
Az ipari fejlődés fő irányai és arányai a világgazdaságban a 20. század második felében 263
A bányászat és termelési szerkezetének átalakulása 269
A villamosáram-termelés fejlődése és szerkezete 274
A feldolgozóipar a világgazdaság fejlődésének motorja 278
A szolgáltatások és az anyagi termelés 292
A fogyasztás fejlődésének fő irányai és szerkezetének megváltozása a világgazdaságban 297
A fogyasztás fő arányai 297
A fogyasztás és a beruházások 297
A közbenső felhasználás struktúrája és a végtermék 305
A fogyasztás fejlődésének fő irányai a világgazdaságban 310
A lakossági fogyasztás növekedése és szerkezete 311
A közületek fogyasztása és a fegyverkezés növekvő súlya 329
A felhalmozás "fogyasztása". A beruházások szerepe a termelt jevek felhasználásban 339
A nemzetközi gazdasági integráció  
A világgazdaság és a nemzetközi gazdasági integráció 355
Bevezetés 355
A második világháború utáni világgazdaság fejlődésének néhány fontosabb tendenciája 356
A nemzetközi gazdasági integráció konkrét megvalósulási területei 360
Nemzetközi monopóliumok vagy világkonszernek 360
Az Európai Gazdasági Közösség mint integrációs nemzetközi gazdasági intézmény 364
A nyugat-európai integráció gazdasági és politikai mozgató rugói, háttere 364
Az Európai Gazdasági Közösség működési mechanizmusa és főbb intézkedései 369
Az Európai Gazdasági Közösség szervezeti rendszere és jellege 375
Az Európai Gazdasági Közösség és az egymás közötti munkamegosztás 379
Az Európai Gazdasági Közösség és néhány világgazdasági kihatása 385
A nemzetközi integráció elméleti kérdései 394
Mikro- és makrointegráció 394
A gazdasági integráció tartami meghatározása 400
A nemzetközi gazdasági integráció különböző polgári felfogásai 407
A nemzetközi integráció általános kritériumai és feltételei 415
A nemzetközi integráció és a fejlődő országok 421
A nemzetközi gazdasági integráció a szocialista világgazdaságban 425
Az állam nemzetközi gazdasági feladatai  
Az állam mint gazdasági tényező 435
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok a klasszikus kapitalizmusban 437
Szabadkereskedelem - protekcionista vámpolitika 437
A nemzetközi pénzügyek kialakulása és az állam tevékenysége 440
Az imperialista protekcionizmus 442
A monopolkapitalista viszonyok és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 442
A kapitalizmus általános váltása és az állam gazdasági tevékenysége 451
Az infláció és a stabil pénz 451
A pénz értékváltozása és annak nemzetközi következményei 452
A gazdasági világgazdaság és az állam beavatkozási tevékenysége 453
Az állammonopolista beavatkozó tevékenység kiteljesedése a második világháború után 459
A gazdaságba történő beavatkozás új vonásai és azok okai 459
A gazdaságpolitikai célok és eszközök a külgazdasági kapcsolatokban 461
A költségvetési politika 463
A költségvetés és a fizetési mérleg egyensúlya 464
Az adópolitika 465
A költségvetés kiadási oldala és a külgazdasági kapcsolatok összefüggése 467
A pénz- és hitelpolitika 469
Kamatláb-politika 469
A bankok hitelműveleteinek szabályozása 471
A nyílt piaci műveletek 472
Egyéb szabályozó tevékenység 473
Az állam kölcsöntevékenysége 474
Nemzetközi pénzügyek és kereskedelem 475
A kereskedelmi korlátok felülvizsgálata 480
A valuták konvertibilitásának megvalósítása 483
A nemzetközi liquiditás fejlesztésére tett intézkedések 485
A tervezés mint a gazdaságpolitika koordinációja 488
Az állam hazai és nemzetközi gazdasági tevékenysége a fejlődő országokban 493
A fejlődő országok társadalmának és gazdaságának gyarmati öröksége 493
Az államkapitalizmus történelmi szerepe a fejlődő országokban 494
A gazdasági fejlődsét elősegítő gazdaságpolitikai intézkedések és a tervezés 496
A fejlődő országok kereskedelmi politikája és a világgazdaság 503
A szocialista állam fejlesztési és külgazdasági szerepe 512
A tervezés és az állami gazdasági irányítás 513
Az állam irányító szerepe a külgazdasági kapcsolatokban 518
Gazdaságpolitika a világgazdaság három országcsoportjában  
Gazdaságpolitikáról általában 529
A gazdaságpolitika fogalma 529
Az államhatalom 529
A gazdaságpolitikai célok 532
A gazdaságpolitika eszközei 537
A gazdaságpolitika kapcsolata más fogalmakkal 538
A gazdaságpolitikák értékelése 540
Gazdaságpolitika a tőkésországokban 542
Történeti áttekintés 542
A tőkés gazdaságpolitikák általános jellemvonásai 545
A gazdaságpolitika eszközei a fejlett tőkésországokban 552
Költségvetési politika 553
Adók 554
Egyenes adók 554
Közvetett adók 557
Vámok 558
Tarifák 559
Garanciák 560
Hitelpolitikai eszközök 561
Közvetlen gazdaságpolitikai eszközök 561
A gazdaságpolitika néhány fő területe a tőkésországokban 562
A növekedési és egyensúlyi követelmények összeegyeztetése 562
A gazdasági struktúra alakítása 566
A szervezeti stuktúra megváltoztatása 570
Bérpolitika 571
A nemzetközi kereskedelmi és fizetési forgalom 574
Valutapolitika 574
Nemzetközi tőkemozgás 578
Gazdaságpolitika a szocialista országokban 579
A gazdaságpolitika és a gazdaságirányítás általános kérdései 580
A gazdasági irányítás interdependens folyamatai 581
A szocialista állam funkciói a gazdasági irányításban 582
A transzmisszió különböző módjai: a tervutasítás és a gazdasági környezet 583
Változások a magyar gazdaságpolitikában és az irányítás rendszerében 1957 óta 586
A gazdasági mechanizmus mint bizonyos kritériumoknak eleget tevő rendszer 587
Gazdaságpolitika és nemzetközi kereskedelem 602
A gazdaságpolitika fő kérdései a fejlődő országokban 609
A gazdasági elmaradottság ismérvei 609
Az egy főre jutó nemzeti jövedelem alakulása 610
Passzív világgazdasági függőség 612
A növekedés hosszú távú tényezőiben jelentkező szűkösség 613
Korszerűtlen társadalmi formációk, mint a gazdasági növekedést fékező tényezők 614
Demográfiai forradalom a fejlődő országokban 615
A gazdaságpolitika mint racionális cselekvés nemzetgazdasági szférában a fejlődő országokban 617
A fejlődő országok államhatalmának gazdaságpolitikai cselekvőképessége 617
Célok és eszközök a gazdaságpolitikában 619
A gazdaságpolitikai célok egymáshoz való viszonya 623
Az eszközök viszonya a célokhoz és egymáshoz 626
A gazdaságpolitika végrehajtásának kérdései a fejlődő országokban 628
Racionális gazdasági cselekvés és tervezés a "három világban" 632
Tervezési kísérletek a tőkés társadalomban 634
A tervezés időszerű problémái a szocialista országokban 636
A tervezés problémái a fejlődő országokban 641
A racionális gazdasági cselekvés lehetőségei nemzetközi síkon 644
A kelet-nyugati gazdasági együttműködés elméleti problémáihoz  
Kelet- és Nyugat-Európa országai közötti gazdasági együttműködés megváltozott feltételei 651
A nyugat-európai gazdaságok érdekeltsége az együttműködésben 655
A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok fejlesztésének problémái - a szocialista országok túloldaláról nézve 663
A szocialista országok exportképességeinek növelési módjai 663
A szocialista országok nyugat-európai viszonylatú importstruktúrájának problémái 667
A megoldás lehetőségei rövid távon 668
A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok szélesítésének lehetőségei 673
A tőkés üzleti körök különböző rétegei és a kelet-nyugati együttműködés 674
A két országcsoport közötti munkamegosztás alternatívái 677
A szocialista országok technikai fejlődésének meggyorsítása és a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok 685
A munkamegosztás jellegének fejlődési lehetőségei 685
A szocialista országok összefoglása a fejlett tőkésországokkal fennálló gazdasági kapcsolatok erősítésének kulcspontja 690
Szerző Dr. Nyilas József (szerk.)
Fordította
Kiadó Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás Éve 1973
ISBN
Kötés Típusa vászon
Állapot

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.

Hasonló termékek

Dr. Lipták Pál, Dr. Vincze Zoltán - Nyolcvan év a magyar gyógyszerészet szolgálatában


Dr. Zalai Károly professzor a Magyar Gyógyszerészeti Társaság volt elnöke három kötetben, mindenre kiterjedő precizitással dolgozta fel a Társaság történetének háromnegyed évszázadát. Miután tehát a Társaság elnöksége úgy határozott, hogy a nyolcvan éves évfordulós ünnepség súlyát egy kiadvány megjelentetésével is növelni szeretné és felkérte e kiadvány szerkesztőit, Zalai professzor úr könyve mentesített attól, hogy a klasszikus történetírás szabályai szerinti szerkesztési elvek mentén készítsük el a "Nyolcvan év a magyar gyógyszerészet szolgálatában" című könyvet.
A nagyobb műfaji szabadság azonban annak kockázatát hordozta, hogy - egyrészt az ünnepi hangulat miatt, másrészt saját személyes élményeink "fogságában" - kevésbé figyelünk az események különböző súlyára, a történések kontextusaira, a változó, időnként kedvezőbb, máskor pedig igencsak mostoha körülmények szabta mozgástérre. Munkánk során ezeket a csapdákat szerettük volna elkerülni, miként azt is, hogy kétségkívül meglévő személyes elfogultságaink uralják el munkánkat.
Minden szervezetben lényeges, hogy kik, milyen felkészültséggel, milyen célok érdekében, mekkora elszántsággal vesznek részt a munkában és milyen szervezeti sstruktúrát alakítanak ki a működés során. Tudja-e a szervezet befolyásolni a környezetét, akar-e illeszkedni a világ uralkodó trendjeihez, s ha kell, képes-e alkalmazkodni a környezeti kihívásokhoz? A személyiségek szerepe mindig is meghatározó, különsen egy olyan társaságban, amelyik időről időre kimagasló intellektusú tudósokat állít legfőbb tisztségeibe, akik "társadalmi munkában" vállalják a közösség képviseletét. 
1.500 Ft

Závada Pál - A fényképész utókora


Holtak és utódok, családok és barátságok, eszmék és szerelmek két nemzedéke.
Závada regénye Buchbinder fényképész 1942-es életképével veszi kezdetét, és az elmúlt század ötven évét íveli át. A Jadviga párnája és a Milota után a trilógia harmadik darabja csoportkép egy történelmi korról, amely a szerző "műtermében" személyes fikcióvá, párhuzamos élettörténetekké bomlik ki és fonódik össze. Hitek és tévhitek, köz- és magánbűnök, kis és nagy hazugságok, érzékek és érzelmek iskolája ez a könyv. Úgy húz magába, mint valamely lassú örvény, s ha mélyéről végül fölenged, láthatóbbá válik ez a közös, nehéz dolog - hívjuk nemzeti múltnak-, tót, zsidó és magyar magyaroké, mindannyiunké, akik a történetet mint narrátorok, névtelen ismerősök magunknak elbeszéljük.
A fényképész utókora mi vagyunk.
"Biztosan ez fog majd Violának jutni, dőlt végig, bebújt a takaró alá, s elképzelte, hogy ezt a teret, amelyben ő kialvatlanul vacog éppen, pár óra múlva annak az asszonynak a teste fogja kitölteni. Ahogy megforult, a fejénél penészes gerincű fényképalbumokat pillantott meg fölstószolva a polcon, belelapozott az egyikbe... Talált egy letört drót-szemüvegszárat is, melynek rugós fülkampója az album gerincébe volt beakasztva. A hátsó borító alól egy paszpartura kasírozott piaci csoportkép fordult ki a takaróra, sok figurával, vitatkozásszerű jelenettel a közepén. Koren hiába bámulta, nem segíthettünk, de azt se bántuk, hogy - mint afféle ölébe hullott szökevény-képet - gondolta, eltulajdonítja. Becsúsztatta hát a válltáskájába, s bedugta mellé a szemüvegszárat is." 
1.500 Ft

Maria Housden - Hannah ajándéka (Leckék egy teljességgel megélt életről)

Hannah csupán három évet élt, mégis hihetetlenül sok életörömet, őszinteséget és vidámságot hagyott maga után. A könyv a rákos kislány utolsó évének története - megdöbbentő beszámoló arról a küzdelemről, ahogyan a kislány minden félelem nélkül el tudja fogadni a megváltoztathatatlant, és arról, hogy ez hogyan változtatja meg szüleit, rokonait. A kislány, aki elmaradhatatlan piros lakkcipőjét viselte a műtőbe menet is, nem csupán saját hozzátartozóinak életébe hozott változást: egyetlen olvasót sem hagy érintetlenül ez a szívbemarkoló beszámoló. Housden, Hannah édesanyjának soraiból feltárulnak a betegséggel való küzdelem tragikus, néha mégis annyi örömet tartogató pillanatai.
1.500 Ft

Dr. Csernus Imre - A nő


Mitől nő egy nő? És vajon mitől jó nő? Hogyan képes egy nő - vagy akár egy férfi - megélni saját nemiségét? Tud-e jó példával szolgálni gyermekeinek? Tudja-e jól érezni magát a saját bőrében? És tesz-e valamit azért, hogy jobb legyen?

Ha Ön elég erős, hogy feltegye magának ezeket a kérdéseket, lapozzon bele Dr. Csernus Imre legújabb könyvébe! Bátraké a szerencse...

"Kimondani hangosan magamnak és a másiknak a jó és a rossz érzéseimet, majd mindennek a következményeit napról-napra következetesen vállalni: ez a fejle(szte)tt érzelmi intelligencia!"

Dr. Csernus Imre 1966-ban született egy vajdasági kisvárosban. Bár 10 éves korában esküt tett arra, hogy pap lesz, valahogy mégiscsak pszichiáter lett belőle, mert kiderült, hogy van bátorsága feltenni azokat a kérdéseket, amelyekre mások gondolni sem mernek.

"Talán mindez egy általános tévhit, hogy a nő csak akkor nő, amikor párkapcsolatban él. Lehet, hogy nem a másikhoz képest kellene meghatároznia magát? Lehet, hogy mindezt egykor a férfiak találták ki, mivel nekik így nagyon kényelmes? A pasitól lesz valaki nő?" 
1.500 Ft