Barion Pixel
A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Georg von Rauch, Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera - A Balti államok története

12.000 Ft
Menny.:db
Elérhetőség: Raktáron
A balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia) 20. századi történetének ez a két egybeszerkesztett kötete eredetileg külön jelent meg.
Az első kötet az ismert német történész, Georg von Rauch tollából Geschichte der baltischen Staaten címen 1970-ben, mg a második, amit két amerikai szerző, a litván származású Romuald J. Misiunas és az észt származású Rein Taagepera írt, The Baltic States címen 1983-ban.
A két könyv együttes kiadása nem önkényes. G. Rauch munkája az 1974-es angol kiadásban azt az alcímet kapta, hogy The years of independence 1917–1940 (A függetlenség évei), s a litván-észt páros tudatosan ennek folytatását rta meg, amint ezt az alcímmel is jelzik: Years of dependence 1940–1980 (A függőség évei). Könyvüket azután egy folyóiratban megjelent hosszú tanulmánnyal egészen 1986-ig hosszabbították meg, s R. J. Misiunas mindezt megtoldotta egy, a Kalinyingrádi területről szóló fejezettel.
Nem értékelt
Szállítási díj: 1.236 Ft

Leírás és Paraméterek

TARTALOM

A Balti államok története (1917-1940)  
Előszó 9
Bevezetés 13
A történeti háttér 13
A nemzeti újjászületés 16
Úton az önállóság felé 27
Az I. világháború és az orosz forradalom 27
A német megszállás 35
A függetlenségi háború 40
A békekötések 51
Az önálló államiság kezdetei 55
Az alkotmányok és az állami jelképek 55
A népesség alakulása és a nemzetiségi kérdés 58
Az agrárreformok 61
A pártok 63
Vilnius és Memel kérdése 67
A balti politika a húszas években 73
Föderációs próbálkozások 1920 után. A lett-észt szövetség 73
Kommunista puccs Tallinnban 75
Moszka Litvánia-politikája 79
Gazdaság és külkereskedelem 82
Oktatásügy és kulturális élet 85
A kisebbségek kulturális autonómiája 88
Változások a harmincas években 95
Parlamenti válság 95
Autoriárius demokrácia Észt- és Lettországban 99
Elnöki rendszer Litvániában 103
Balti német átalakítások 105
A világpolitikai helyzet 1930 után 108
A balti antant 114
A balti államok a nagyhatalmi tömbök között 119
A vihar előszele 119
Garanciák és érdekszférák 124
Merénylet a szuverenitás ellen 134
Utolsó kísérlet a balti államok önállóságának visszaszerzésére 139
Visszatekintés és kitekintés 151
A balti államok története (1940-1986)  
Előszó 163
A történelmi háttér 167
Az újkor előzményei 167
A modern nemzetállamhoz vezető út 170
A függetlenség évei: 1918-1940 172
A háborús évek: 1940-1945 179
A szovjet bevonulás 179
A balti függetlenség elvesztése 179
A népi kormányok megalakítása 182
A népi nemzetgyűlések és a formális csatlakozás a Szovjetunióhoz 184
A szovjet megszállás első éve 188
A gazdasági élet szovjetizálása 189
A mezőgazdasági élet szovjetizálása 192
A társadalom és a kultúra szovjetizálása 193
Terror és deportálás 195
Ellenállás és deportálás 198
Háború és felkelés 199
A német megszállás 202
A német közigazgatás 202
Gazdasági és kulturális élet 204
A munkaszolgálat 206
A zsidóság tragikus sorsa 209
A németekkel szembeni ellenállás 212
A szovjetek visszatérése 216
A sztálinizmus a háború után: 1945-1953 227
A kormányzati rendszer 227
A szovjethatalom visszaállítása 227
A partizánháború és a kollektivizálás 229
A partizánmozgalom 232
A földosztás és a beszolgáltatás 232
Kollektivizálás deportálással 237
Gazdaság és kultúra 239
Bevándorlás és iparosodás 243
Oktatás és kultúra 248
Vallás 248
Nemzetközi kapcsolatok 252
Az új normák elfoglalása: 1952-1953 259
A nemzetközi kultúra újjáéledése: 1954-1968 269
Sikertelen küzdelem a politikai önállóságért 269
Az "olvadás" időszaka 269
Az 1959-es lettországi tisztogatás 272
Litvániai és észtországi következmények 275
Hruscsov bukása 278
A kulturális önállóságért folytatott sikeres küzdelem 281
Az olvadás a kultúrában 282
Az észt kultúra újjászületése 282
A lett kultúra újjászületése 285
A litván kultúra újjászületése 288
Szovjet társadalmi-kulturális rendszabályok 291
A kulturális autonómia megszilárdulása 296
A külföldi kapcsolatok bővülése 299
Társadalmi-gazdasági folyamatok 301
Az iparosítás és a területi gazdasági tanácsok 304
A mezőgazdaság 304
Urbanizáció és bevándorlás 308
Az oktatásügy 312
Az egyházak 316
A balti államok helyzete 1968-ban 320
Központosítás és nyugatosítás: 1968-1980 325
Politika és ideológia 325
Az irányítási rendszer megmerevedése 325
A civil kultúra és a fogyasztói szemlélet 328
Az 1970-es évek végén indított oroszosítási kampány 330
Demográfiai és társadalmi-gazdasági folyamatok 332
Demokráfia 332
A nyugati életstílus megjelenése 334
Egyéb társadalmi folyamatok 337
Gazdaság és környezetvédelem 341
Újraközpontosítás és vállalati önállóság 341
A mezőgazdaság hatékonysága 343
A laboratóriumszerep és a munkaerőhiány 346
Energiagazdálkodás és környezetvédelem 349
A kultúra és a nyugati kapcsolatok bővülése 352
Az utazási lehetőségek bővülése 352
Kulturális kapcsolatok 353
A nemzeti kultúra kibontakozása 358
Az ellenzékiség 358
Az ellenzékiség spontán megnyilvánulásai 359
Litvánia 361
Lettország 365
Észtország 368
A baltikumi ellenzék együttműködése 371
A balti államok 1980-1986 379
Politika és ideológia 379
A kormányzat 379
A lettországi változások 380
A litvániai változások 382
Az észtországi változások 383
A párttagság 384
A társadalom 384
Demográfia 384
Életmód 387
Gazdaság és környezetvédelem 389
A gazdaság 389
Munkahelyi önállóság: "kollektív szerződés és bedolgozó szövetkezetek" 391
Környezetvédelem 392
Kultúra 394
A modernizáció és az oroszosítás folytatódása 394
Az ellenzéki mozgalom 397
A kalinyingrádi terület 403
Három évtizednyi feledés 403
A változás viharai 407
A litván kapcsolatok 408
Függelék A  
A legfontosabb balti hivatalnokok és kormányzati vezetők 1938-1980 415
Az államelnökök és a miniszterelnökök jegyzéke 418
Függelék B  
Táblázatok 423
Irodalom 437
Dokumentumok és statisztikai gyűjtemények 437
Folyóiratok és újságok 438
Könyvek és tanulmányok 439
Helynévmutató 449
Névmutató 451
Szerző Georg von Rauch, Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera
Fordította Pálvölgyi Endre és Bojtár Péter
Kiadó Osiris Kiadó-Századvég Kiadó
Kiadás Éve 1994
ISBN 9633790190
Kötés Típusa papír / puha kötés
Állapot

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.

Hasonló termékek

Kádár Ferenc - Hajósmesterség


A hajózás dolgozóinak régi kívánsága a belvízi és tengeri hajózás alapvető ismereteit részletesen tárgyaló szakkönyv, amely mind oktatási célokra, mind szakmai továbbképzésre megfelel. E kívánalmak megvalósulását jelenti Kádár Ferenc hajós- és tengerészkapitány e könyvének megjelenése. Ez a könyv a folyami hajós és a tengerész számára szükséges ismeretanyagon túlmenően az általános használatba még nem került korszerű megoldásokat, gépeket, szerkezeteket, műszereket is tárgyalja s így sokoldalú szakmai ismeretek megszerzésére nyűjt m ódot.
Hazánk szocialista újjáépítésével kapcsolatban, nagymúltú folyami hajózásunkra éppúgy mint egyre fejlődő Duna-tengeri hajózásunkra nagy feladatok várnak, ami szükségessé teszi, hogy hajósaink, tengerészeink szakmai tudásuk gyarapításával segítsék ezt a munkát. Jelentős lépés ezen a téren e könyv; általa a szerző több évtizedes hajózási gyakorlata, tapasztalata válik közkinccsé. E könyvből a ahjózás dolgozói úgyszólván minden helyzetben segítséget kapnak munkájuk elvégzéséhez - akár navigálásról, rakodásról, karbantartásról, vagy bármely más, a hajósmesterséghez tartozó kérdésről legyen szó. 
12.000 Ft

Miles Roddis, Alex Leviton - Toszkána és Umbria (Lonely Planet)

Toszkánában nemcsak Firenze és Siena tündöklő műemlékeiben, a pisai ferde toronyban, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Brunelleschi vagy Leon Battista Alberti, munkásságában gyönyörködhetünk, hanem Olaszország legszebb hegyi városkáiban is. Toszkána déli vidéke kellemes tengerparttal is büszkélkedhet, különösen Monté Argentario félszigetén és Elba szigetén. Umbria vidéke olajfákkal hímes, szőlővel borított, varázslatos hegyvidéki táj. A régió még nem hódolt be a turizmus zsarnokságának; táj meglepően nagy része olyan, mintha észrevétlenül szállt volna el fölötte az idő.
- útvonalajánlatok, részletes programjavaslatok
- Toszkána és Umbria történelmének színes bemutatása
- részletes művészettörténeti leírások
- gazdag étterem választék
- különféle kategóriájú szálláshelyek a kempingtől az ötcsillagos luxus szállodáig
- gyakorlati tudnivalók, hasznos címek, telefonszámok
- részletes, könnyen áttekinthető térképek
- az alapszókincset felölelő, praktikus kisszótár
11.000 Ft

Dr. Gáspár Ferencz - Vitorlával Ázsia körül


Mintegy tizenöt esztendő telt el azóta, hogy ennek a kötetnek az első kiadása megjelent. Az ezen idő alatt történt változásokat Ázsia partjain, főképen a „Szélső-Keleten", chronologikusan felsorolni vagy a változások folyamán létrejött mai viszonyokat terjedelmesen ismertetni, messze túlterjedt volna ezen kötet határain s annak tulajdonképeni czélján. És mert később - az V. kötetben - bőségesen lesz alkalmunk a ma fennálló viszonyokkal foglalkozni, azaz a „modern Khinát és Japánt" ismertetni, ezen okból jelenleg csak arra szorítkoztunk ezen kötet teljes és gyökeres átdolgozásában, hogy mellőztük azokat a részleteket, a melyek helyükön voltak annak idejében, de ma, mint teljesen elévültek és helyenkint a viszonyokat nem hűséges igazsággal visszatükrözők, meg nem állhatnak. A leggyökeresebb átdolgozásra ugyanis a khinaiakról szóló czikkekben volt szükség. A régibb kiadásokban a khinai társadalomról és a khinaiakról adott ismertetések helyenkint nagy mértékben magukon viselték a pillanatnyi benyomás alatt létrejött „színezéseket", amelyek, ha higgadtabb megfigyelés, tárgyilagosabb tanulmányozás után s az írójuknak valamivel - érettebb korában íródtak volna, aligha lettek volna olyan élénkek és túlszínesek.
Ma, tizenöt évvel későbben, a midőn időközben újból alkalmam nyílott megismerkedni a khinaiakkal, tehát „higgadtabb megfigyelés s tárgyilagosabb tanulmányozás után", de főképen - és sajnos - jelentékenyen „érettebb korban" bocsátom nyilvánosságra a khinaiakról szóló ismereteimet, teljes tudatában vagyok annak, hogy a személyes bátorságnak egyik árnyalata szükséges ahoz, hogy valaki ilyen őszinte vallomást téve, könyvének hibáját önmaga beismerje. Úgy hiszem, hogy behatóbb tanulmányozás és közvetlenebb érintkezés következtében ezúttal sikerült közelebb jutnom a nekünk még most igen sok tekintetben exotikus néphez s ennek folytán a róla adott ismertetés sokkal közelebb áll az igazsághoz, mint állott a tizenöt évvel ezelőtt adott ismertetés.
Már a mennyire valamely nép vagy nemzet leírásában az igazsághoz meg a valósághoz közel lehet jutni. Hiszen már a tulajdon népének vagy nemzetének a megismerése egyike az ember legnehezebb feladatának! Budapesten, 1907. február hóban. 
13.000 Ft